Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

CITT na Forum Bielszczanek

Ponad sto kobiet - głównie przedsiębiorczyń - wzięło udział w I Forum Bielszczanek. Spotkanie odbyło się 29 kwietnia w Bielsku-Białej w Centrum Konferencyjnym Hotelu Qubus. Forum miało formułę tematycznych prelekcji połączonych z luźnymi dyskusjami we foyer, będących świetną okazją do wymiany doświadczeń czy nawiązania biznesowych kontaktów.

Czytaj więcej...

Spotkanie robocze Konsorcjum Progres 3

24 kwietnia dyrektor CITT dr inż. Jerzy Tomaszewski uczestniczył spotkaniu Konsorcjum Progres 3, które odbyło się na Politechnice Opolskiej. W jego trakcie wskazano osoby z poszczególnych uczelni, które w zaproponowanych podczas poprzedniego spotkania Konsorcjum obszarach badawczych będą pracować nad wnioskami w ramach pozyskiwania środków z Horyzontu 2020. ATH należy do trzech zespołów: Wsparcie innowacji w MŚP, Medycyna/Zdrowie z uwzględnieniem inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki oraz Inteligentne Systemy Transportowe – szerokie spectrum aplikacji ITS (architektura systemów, planowanie transportu i procesy modelowania, bezpieczeństwo ruchu, Inteligentne Miasta)

AIP - podsumowanie kolejnego roku projektu

Podsumowaniu kolejnego roku funkcjonowania AIP na Śląsku i wyznaczeniu celów na rok kolejny poświęcone było spotkanie zespołu AIPŚląsk, które odbyło się 14 kwietnia br. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Czytaj więcej...

Powstaje nowa baza usług badawczych i szkoleń

10 kwietnia rozpoczęliśmy aktualizację bazy oferowanych przez naszą uczelnię usług badawczych i szkoleń. Oferta adresowana będzie zarówno do biznesu, jak i instytucji samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kulturalnych itp.

Seminarium „Źródła finansowania dla MŚP”

28 marca uczestniczyliśmy w organizowanym przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli dniu informacyjnym pt. „Źródła finansowania dla MŚP”. Seminarium poświęcone było możliwościom pozyskiwania funduszy dla MŚP. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z takimi programami europejskimi jak: Horyzont 2020, Life, COSME. Informacji o poszczególnych programach udzielali eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z szczegółowym programem seminarium można zapoznać się na stronie: www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/news/20140313_finansowanie_MsPprogram.pdf

09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >
17 maj 2017