Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Bony na innowacje dla MŚP - konkurs POIR Podziałanie 2.3.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.
Czytaj więcej...

Euro na innowacje i B+R 2014-2020” - szkolenia dla przedsiębiorców MMŚP

W nieomal wszystkich województwach odbędą się szkolenia i konsultacje na temat skutecznego ubiegania się o wsparcie unijne na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe. Szkolenia odbywać się będą między 31 sierpnia a 17 września 2015 br. W dniach 14-15 września br. odbędą się w Katowicach.
Czytaj więcej...

Badania na rynek dla przedsiębiorców - konkurs POIR Podziałanie 3.2.1.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Czytaj więcej...

Zaproszenie na międzynarodowe spotkania brokerskie

Sieć Enterprise Europe Network zaprasza na międzynarodowe spotkania brokerskie, które odbędą się 15 pażdziernika 2015 roku w Ostrawie.  Wydarzenie jest adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i naukowców, którzy szukają partnerów w branżach: ICT, biotechnologii i nanotechnologii.
Czytaj więcej...

Rusza fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice

Rozpoczął działalność fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., utworzony przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., . Jego ideą jest wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów i ich wsparcie kapitałowe. Pomysłodawcy otrzymają również pełną opiekę prawną i biznesową specjalistów. 
Czytaj więcej...
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >
17 maj 2017