Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Bezpłatne szkolenia dot. funduszy unijnych

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, zapraszamy do udziału w szkoleniach:
  • 06 październik 2015 (wtorek) - Szkolenie „ABC przygotowania wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego – logika projektu”,  godz. 09.00-16.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – IIp.).
Czytaj więcej...

AIP ATH na pierwszym miejscu

Działający w Centrum Innowacji przy Akademii Techniczno-Humanistycznej Inkubator AIP znalazł się na pierwszym miejscu rankingu w regionie AIP Śląsk w podsumowaniu wyników drugiego kwartału 2015 roku. To duży sukces całego zespołu i wszystkich działających w nim firm. AIP ATH wyprzedził inkubatory działające we Wrocławiu i Katowicach, czyli największych w analizowanym regionie miastach uniwersyteckich.
Czytaj więcej...

Szkolenia z programu Axure

Współpracująca z Centrum Innowacji i Transferu Technologii firma Da Vinci Studio zaprasza na szkolenia z programu Axure.
Jest to narzędzie, które pozwala samodzielnie zaprojektować i zwizualizować aplikację lub system informatyczny.
Czytaj więcej...

Bony na innowacje dla MŚP - konkurs POIR Podziałanie 2.3.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.
Czytaj więcej...

Euro na innowacje i B+R 2014-2020” - szkolenia dla przedsiębiorców MMŚP

W nieomal wszystkich województwach odbędą się szkolenia i konsultacje na temat skutecznego ubiegania się o wsparcie unijne na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe. Szkolenia odbywać się będą między 31 sierpnia a 17 września 2015 br. W dniach 14-15 września br. odbędą się w Katowicach.
Czytaj więcej...
13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >