Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

AIP ATH na pierwszym miejscu

Działający w Centrum Innowacji przy Akademii Techniczno-Humanistycznej Inkubator AIP znalazł się na pierwszym miejscu rankingu w regionie AIP Śląsk w podsumowaniu wyników drugiego kwartału 2015 roku. To duży sukces całego zespołu i wszystkich działających w nim firm. AIP ATH wyprzedził inkubatory działające we Wrocławiu i Katowicach, czyli największych w analizowanym regionie miastach uniwersyteckich.
Czytaj więcej...

Szkolenia z programu Axure

Współpracująca z Centrum Innowacji i Transferu Technologii firma Da Vinci Studio zaprasza na szkolenia z programu Axure.
Jest to narzędzie, które pozwala samodzielnie zaprojektować i zwizualizować aplikację lub system informatyczny.
Czytaj więcej...

Bony na innowacje dla MŚP - konkurs POIR Podziałanie 2.3.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.
Czytaj więcej...

Euro na innowacje i B+R 2014-2020” - szkolenia dla przedsiębiorców MMŚP

W nieomal wszystkich województwach odbędą się szkolenia i konsultacje na temat skutecznego ubiegania się o wsparcie unijne na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe. Szkolenia odbywać się będą między 31 sierpnia a 17 września 2015 br. W dniach 14-15 września br. odbędą się w Katowicach.
Czytaj więcej...

Badania na rynek dla przedsiębiorców - konkurs POIR Podziałanie 3.2.1.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Czytaj więcej...
13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >