Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Innowator Śląska

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza firmy i instytucje naukowe do ósmej edycji konkursu Innowator Śląska.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego.
Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat.  Czytaj więcej...

Konkurs

Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Służy do upubliczniania zapytań ofertowych. Czytaj więcej...

Międzynarodowe zgłoszenia patentowe

Od 1 listopada zgłaszający będą mogli dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePCT.
Urząd Patentowy wprowadza nową usługę, która pozwala na szybszy i łatwiejszy sposób dokonywania zgłoszeń, która nie wymaga instalowania na swoim komputerze stosownych aplikacji  Czytaj więcej...

Opinia o innowacyjności

Centrum Innowacji i Transferu Technologii oferuje wsparcie dla firm w zakresie wystawienia opinii o innowacyjności technologii, maszyny, procesu.
Firmy zainteresowane uzyskaniem takiej opinii powinny wysłać mailem krótką informację z opisem czego opinia powinna dotyczyć. Ofertę zawierającą warunki cenowe i termin wykonania, ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Czytaj więcej...
9 sierpnia 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipca 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >
17 maja 2017