Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Służy do upubliczniania zapytań ofertowych. Czytaj więcej...

Międzynarodowe zgłoszenia patentowe

Od 1 listopada zgłaszający będą mogli dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePCT.
Urząd Patentowy wprowadza nową usługę, która pozwala na szybszy i łatwiejszy sposób dokonywania zgłoszeń, która nie wymaga instalowania na swoim komputerze stosownych aplikacji  Czytaj więcej...

Opinia o innowacyjności

Centrum Innowacji i Transferu Technologii oferuje wsparcie dla firm w zakresie wystawienia opinii o innowacyjności technologii, maszyny, procesu.
Firmy zainteresowane uzyskaniem takiej opinii powinny wysłać mailem krótką informację z opisem czego opinia powinna dotyczyć. Ofertę zawierającą warunki cenowe i termin wykonania, ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Czytaj więcej...

„Budownictwo, energia, efektywność energetyczna w Horyzoncie 2020”

Dzień Informacyjny „Budownictwo, energia, efektywność energetyczna w Horyzoncie 2020” 13 listopada, Łódź.
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza na Dzień Informacyjny „Budownictwo, energia, efektywność energetyczna w Horyzoncie 2020”. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych składaniem wniosków na projekty badawczo-rozwojowe w ramach nowych konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020. Czytaj więcej...

Spotkanie z Business Centre Club


6 października 2015 r. w restauracji Nowy Świat w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Loży Bielskiej Business Centre Club. Gośćmi spotkania byli: dr inż. Jerzy Tomaszewski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Dariusz Mańko – Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A., Monika Sobczak – Prezes Fundacji „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia” oraz Luk Palmen reprezentujący InnoCo Sp. z o.o. Czytaj więcej...
17 maj 2017
25 styczeń 2017
Nabór ekspertów
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.do realizowanych działań i projektów. Czytaj dalej >
30 listopad 2016