Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

„Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”

8 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w Sali B27 Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2  będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”  Czytaj więcej...

Doradztwo i szkolenia dla MŚP

Firmy MŚP zainteresowane doradztwem i szkoleniami dofinansowanymi do 70%, zapraszamy do współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w ramach konkursu PARP, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Konkurs rusza 4 listopada 2016.


Czytaj więcej...

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Trwa nabór na Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej, które uprawniają do pracy na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach ( § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Wieloletnie doświadczenie w realizacji studiów oraz wysoko wykwalifikowana kadra gwarantują optymalne wykorzystanie czasu poświęconego na zajęcia dydaktyczne.


Przewidywane terminy zajęć: PIĄTKI i SOBOTY (1-2 razy w miesiącu)
Całkowity koszt przy jednorazowej wpłacie to: 3490 zł.

Szczegółowe informacje: www.szkolenia.ath.bielsko.pl

Uruchamiamy KURS programowania sterowników PLC

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się KURS programowania sterowników PLC z wykorzystaniem uniwersalnego środowiska CoDeSys, organizowany przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Cena promocyjna820 zł, 6 dni szkoleniowych, zostały ostatnie 3 miejsca wolne.  Czytaj więcej...

Procesy włókiennicze - studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. 
Program kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Procesów włókienniczych, ma na celu doskonalenie i poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przyszłych i aktualnych pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw handlowych specjalizujących się obrotem materiałami włókienniczymi.
Proponowane studia są intensywnym kursem technologicznym - obejmują 300 godzin dydaktycznych (170 godzin wykładów i 130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych), zaplanowanych na 10 trzydniowych zjazdów (piątek-sobota-niedziela). Zjazdy będą odbywały się raz w miesiącu.
Modułowy charakter studiów pozwala na kompleksowe i systematyczne zdobywanie wiedzy w zakresie poszczególnych technologii włókienniczych. Studenci uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych na podstawie ustnego egzaminu końcowego. 
Planowany termin rozpoczęcia: październik 2016

Więcej informacji na stronie: 
http://www.wimbis.ath.bielsko.pl/index.php/podyplomowe.html
9 sierpnia 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipca 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >
17 maja 2017