Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Współczesne społeczeństwa w coraz większym stopniu są społeczeństwami opartymi na wiedzy. Ich podstawowymi cechami wskazywanymi przez teoretyków są konkurencyjność, innowacyjność oraz sprawnie działający system edukacji permanentnej. Te trzy podstawowe cechy są ściśle ze sobą powiązane, nie ma bowiem mowy o konkurencyjnej gospodarce bez tworzenia, wprowadzania i korzystania z innowacyjnych rozwiązań takich jak nowe produkty, rozwiązania technologiczne, technologie i systemy organizacji zarządzania i motywacji. Innowacje stają się głównym czynnikiem rozwoju w społeczeństwach opartych na wiedzy. Promocja osiągnięć naukowych, wzrost ich znaczenia dla rozwoju innowacyjności gospodarki oraz wzmocnienie współpracy środowisk naukowych, gospodarczych i administracji to podstawowe cele stojące przed polskimi uczelniami w nadchodzących latach.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, jako jedyna publiczna uczelnia na Podbeskidziu posiadająca pełne prawa akademickie przywiązuje dużą wagę nie tylko do edukacji, ale także do bieżących kontaktów ze środowiskiem biznesowym i samorządowym. Głównym naszym celem jest pomoc w ukierunkowaniu kapitału intelektualnego Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Do najistotniejszych naszychzadań należą:

  • Promocja oferty technologicznej oraz badawczej Akademii Techniczno-Humanistycznej;
  • Koordynacja współpracy naukowo-badawczej między uczelnią a środowiskiem biznesowym;
  • Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracowników ATH;
  • Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (w tym szkolenia, warsztaty, audyty technologiczne);
  • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć (wykorzystania środków unijnych);
  • Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz powstawania innowacyjnych firm (min. wspieranie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości, tworzenia tzw. firm odpryskowych typu spin off, spin out);
  • Świadczenie usług informacyjno-promocyjnych z obszaru innowacji, sieci współpracy, pozyskiwania technologii oraz praw własności intelektualnej.
13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >