Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!
W ramach programu RISE finansowane są krótkoterminowe wymiany pracowników, które sprzyjają rozwojowi dalszej kariery zawodowej poprzez wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Program sprzyja większej interakcji między środowiskiem akademickim i pozaakademickim w Europie i na całym świecie.
Program ten jest przeznaczony dla organizacji takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, które oferują swoim pracownikom krótkoterminowe wymiany. Projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 organizacje partnerskie (np. uniwersytety, instytuty badawcze lub organizacje pozaakademickie). W projekcie mogą także uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Oddelegować można pracowników badawczych niezależnie od ich narodowości i stopnia naukowego (od studentów podyplomowych po doświadczonych naukowców). Oddelegowana zostać może również kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna.
Informacje o projekcie na stronie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_pl.htm 
13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >