Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 (33) 8279318 lub 336
fax: +48 (33) 8279318
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Strona internetowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Magdalena Frycz - mfrycz@ath.bielsko.pl


konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
Innowacyjność Akademicka - nowe wyzwanie dla nauki i przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!
W ramach programu RISE finansowane są krótkoterminowe wymiany pracowników, które sprzyjają rozwojowi dalszej kariery zawodowej poprzez wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Program sprzyja większej interakcji między środowiskiem akademickim i pozaakademickim w Europie i na całym świecie.
Program ten jest przeznaczony dla organizacji takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, które oferują swoim pracownikom krótkoterminowe wymiany. Projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 organizacje partnerskie (np. uniwersytety, instytuty badawcze lub organizacje pozaakademickie). W projekcie mogą także uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Oddelegować można pracowników badawczych niezależnie od ich narodowości i stopnia naukowego (od studentów podyplomowych po doświadczonych naukowców). Oddelegowana zostać może również kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna.
Informacje o projekcie na stronie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_pl.htm 
25 styczeń 2017
Nabór ekspertów
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.do realizowanych działań i projektów. Czytaj dalej >
30 listopad 2016
03 listopad 2016
Jak skutecznie patentować

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją na stronie NCBIR w wersji pdf oraz animacji Czytaj dalej >