Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

W latach 2011-2012 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej realizowało projekt: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach Projektu:
• Wykonano badania potrzeb firm w zakresie: dostępu do wiedzy o innowacjach, zapotrzebowania na usługi badawczo-rozwojowe i wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, zainteresowania pozyskaniem wykwalifikowanej kadry spośród absolwentów uczelni.
• Zorganizowano trzy konferencje naukowe dotyczące innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych oraz rozwoju technologicznego przedsiębiorstw. W konferencjach uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu, przedstawiciele organizacji gospodarczych, kadra naukowa, absolwenci i studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz innych uczelni. Pokłosiem konferencji są trzy tomy monografii, zawierające publikacje dotyczące zagadnień omawianych podczas konferencji.
• Stworzono tzw. mapę kompetencji badawczo-rozwojowych uczelni, w postaci relacyjnej bazy danych. Pełni ona rolę przewodnika dla firm oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą z uczelnią w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych oraz bazy laboratoryjnej do celów komercyjnych i ogólnogospodarczych.
• Uruchomiono program udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, wystawach, targach i wizytach studyjnych dotyczących współpracy jednostek naukowych z biznesem.
• Zrealizowano program edukacyjny dla studentów i absolwentów uczelni.
Wykłady i ćwiczenia dotyczyły m.in. wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach w regionie, przedsiębiorczości akademickiej, kreowania kapitału intelektualnego, patentów, wzorów użytkowych, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji i finansowania innowacji. Zorganizowano kurs języka angielskiego technicznego.
• Uruchomiono panel analityczno-doradczy z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, prowadzących indywidualne doradztwo dla firm z regionu zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.
Zapoznaj się z raportem projektu:
www.citt.ath.bielsko.pl/files/raport_1012_pdf
 

 
13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >