Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 (33) 8279318 lub 336
fax: +48 (33) 8279318
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Strona internetowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Magdalena Frycz - mfrycz@ath.bielsko.pl


konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
Innowacyjność Akademicka - nowe wyzwanie dla nauki i przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

W latach 2011-2012 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej realizowało projekt: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach Projektu:
• Wykonano badania potrzeb firm w zakresie: dostępu do wiedzy o innowacjach, zapotrzebowania na usługi badawczo-rozwojowe i wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, zainteresowania pozyskaniem wykwalifikowanej kadry spośród absolwentów uczelni.
• Zorganizowano trzy konferencje naukowe dotyczące innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych oraz rozwoju technologicznego przedsiębiorstw. W konferencjach uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu, przedstawiciele organizacji gospodarczych, kadra naukowa, absolwenci i studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz innych uczelni. Pokłosiem konferencji są trzy tomy monografii, zawierające publikacje dotyczące zagadnień omawianych podczas konferencji.
• Stworzono tzw. mapę kompetencji badawczo-rozwojowych uczelni, w postaci relacyjnej bazy danych. Pełni ona rolę przewodnika dla firm oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą z uczelnią w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych oraz bazy laboratoryjnej do celów komercyjnych i ogólnogospodarczych.
• Uruchomiono program udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, wystawach, targach i wizytach studyjnych dotyczących współpracy jednostek naukowych z biznesem.
• Zrealizowano program edukacyjny dla studentów i absolwentów uczelni.
Wykłady i ćwiczenia dotyczyły m.in. wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach w regionie, przedsiębiorczości akademickiej, kreowania kapitału intelektualnego, patentów, wzorów użytkowych, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji i finansowania innowacji. Zorganizowano kurs języka angielskiego technicznego.
• Uruchomiono panel analityczno-doradczy z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, prowadzących indywidualne doradztwo dla firm z regionu zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.
Zapoznaj się z raportem projektu:
www.citt.ath.bielsko.pl/files/raport_1012_pdf
 

 
25 styczeń 2017
Nabór ekspertów
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.do realizowanych działań i projektów. Czytaj dalej >
30 listopad 2016
03 listopad 2016
Jak skutecznie patentować

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją na stronie NCBIR w wersji pdf oraz animacji Czytaj dalej >