Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Obowiązujące regulacje prawne związane z własnością intelektualną oraz realizacją usług badawczych i współpracą z przedsiębiorstwami: 


25 marca 2015 roku Senat ATH uchwalił przyjęcie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest poniżej.


Pliki do pobrania:

  1. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W dniu 1 października br. znowelizowane zostały zasady świadczenia usułg badawczych oraz usług podstawowych oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.  Pełen tekst obowiązującego Zarządzenia wraz z załącznkami dostępne poniżej.
 

Pliki do pobrania:
  1. Zarządzenie nr 842/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 1 października 2014 roku w sprawie uregulowania zasady zawierania umów o realizację prac i usług badawczych oraz usług podstawowych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami
  2. Umowa
  3. Umowa 2
  4. Protokół zdawczo-odbiorczy
  5. Potwierdzenie usługi badawczej
  6. Wzór zapytania
  7. Kosztorys

W dniu 1 pażdziernika br zarządzeniem nr 841/2014/2015 wprowadzono w życie Model współpracy trójstronnej: uczelnia – przedsiębiorstwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni/studenci/doktoranci regulujący stosunki pomiędzy ww. grupami w trakcie realizacji umów zewnętrznych. Proponowany Model jest alternatywnym rozwiązaniem do regulacji obejmujących zasady zawierania umów na prace badawcze. Pełen tekst Zarządzenia oraz komplet dokumentów dostępny poniżej.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzanie nr 841/2014/2015 w sprawie wprowadzenia Modelu współpracy trójstronnej: uczelnia – przedsiębiorstwo – pracownicy naukowo dydaktyczni/studenci/doktoranci.
2. Załącznik nr 1  Wzór umowu pomiędzy Uczelnią/ CITT a przedsiębiorcą
3. Załącznik nr 2  Karta zlecenia 
4. Załącznik nr 3  Wzór umowy między przedsiębiorcą a pracownikiem naukowym 
5. Załącznik nr 4  Raport cząstkowy dotyczący prac w ramach zamówienia
6. Załącznik nr 5  Wymagania dotyczące zawartości manuala 
7. Załącznik nr 6  Harmonogram prac 
8. Załącznik nr 7  Protokół zdawczo-odbiorczy 
9. Załącznik nr 8  Oferta dotycząca testowania maszyny
10. Załącznik nr 9 Formularz oceny oferty 
10. Załącznik nr 10 Wzór umowy konsorcjum
11. Załącznik nr 11 Umowa nieodpłatnego przeniesienia praw 
12. Załącznik nr 12 Umowa odpłatnego przeniesienia praw  

Informacje dostępne także na stronie projektu: www.innowacje.bielsko.pl

Model współpracy trójstronnej został opracowany w ramach projektu „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >